Uw Hulp

Het Fonds Vrienden van de Stichting Jean-François Peterbroeck

Het Fonds Vrienden van de Stichting Jean-François Peterbroeck, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, biedt u de mogelijkheid om onze acties ten voordele van kinderen met autisme en/of kansarme kinderen in de wereld te steunen. Uw gift is bovendien fiscaal aftrekbaar.

De fondsen gaan integraal naar het door u gekozen interventieluik: ofwel de begeleiding en opleiding van jonge autisten met het oog op hun maatschappelijke integratie, ofwel de ondersteuning van acties, vooral in ontwikkelingslanden, ten voordele van jongeren die zich bevinden in situaties van armoede, discriminatie en onrecht.