De Stichting

In 2006 richtten Jean en Françoise Peterbroeck samen met hun twee dochters Véronique en Virginie een stichting op ter nagedachtenis van hun zoon Jean-François. Ze draagt bij aan de begeleiding van autistische personen in België en steunt acties ten voordele van kinderen in nood in ontwikkelingslanden.

Jean-François Peterbroeck was een openhartige jongeman die gevoelig was voor wat er zich in de wereld afspeelde. Na zijn onverwachte overlijden op 22-jarige leeftijd besloten zijn ouders een stichting op te richten.

Zo trachtten ze zich concreet in te zetten en oplossingen te zoeken voor een problematiek die hen nauw aan het hart lag.

De oprichting van de stichting JFP is het resultaat van een lang reflectieproces bij de leden van een familie die oog heeft voor de actuele maatschappelijke en economische realiteit en wil meewerken om aan de prioritaire behoeften te voldoen.

De stichting wordt rechtstreeks beheerd door de familie van Jean Peterbroeck. De sociale bewogenheid van de kinderen leidde tot een persoonlijk engagement.

Bij de zoon van Virginie werd hoogfunctionerend autisme vastgesteld. Op initiatief van de familie Peterbroeck werd een structuur opgezet om deze jongeren te begeleiden. Hulp bieden aan arme kinderen, in het bijzonder in ontwikkelingslanden, maakt ook deel uit van hun engagement.

 

Belangrijkste vaststellingen

Aanvankelijk wilden Jean en Françoise Peterbroeck de punten uitwerken waaraan hun twee dochters veel belang hechten en daarbij aan twee belangrijke doelstellingen voldoen, namelijk :

- As “autisme”: het ontbreken van een structuur in het secundaire onderwijs voor de begeleiding, ondersteuning en opleiding van hoogfunctionerende autistische kinderen in Franstalig België.

- As “jeugdontwikkeling”: bestaan van talrijke situaties van armoede, discriminatie en onrecht waarin bepaalde categorieën van kinderen zich bevinden (verwaarloosde en ontheemde kinderen, weeskinderen, kindarbeiders, slachtoffers van conflicten of sociale armoede, klimaatveranderingen …) en waarvoor oplossingen geboden kunnen worden.
 

Belangrijkste activiteiten van het luik “Autisme” waaraan voorrang dient gegeven te worden

Doelstelling : Jongeren tussen 13 en 21 jaar die lijden aan een lichte of zware vorm van autisme, krijgen hier een schoolse omgeving aangeboden die afgestemd is op hun behoeften. Het einddoel bestaat erin hen een persoonlijke, sociale en professionele autonomie bij te brengen waardoor ze zo goed mogelijk hun plaats in de maatschappij kunnen innemen.

Interventie : De stichting JFP maakt de dagelijkse werking van École des Quatre Vents in Neder-Over-Heembeek mogelijk. De school biedt buitengewoon secundair onderwijs aan voor jonge autisten. De begeleiding gebeurt individueel en is aangepast aan de mogelijkheden en het werkritme van ieder kind.

 

Belangrijkste activiteiten van het luik “Jeugdontwikkeling” waaraan voorrang dient gegeven te worden

Doelstellingen : In het luik “Jeugdontwikkeling” helpt men kinderen in nood door hen opnieuw wat vertrouwen in het leven te geven, wat ook hun omgeving ten goede komt. Daartoe worden “geïntegreerde” projecten uitgewerkt met lokale partners, zowel in Afrika, Azië en Latijns-Amerika als in Europa. De acties die worden ondernomen zijn bedoeld om het vertrouwen van de kinderen te herstellen en om bij te dragen aan hun toekomst in een familiaal en gemeenschapsverband.

Enkele interventiethema’s :

·       opvang, luisteren, begeleiding,

·       opvoeding, opleiding,

·       hygiënische en gezondheidsomstandigheden (in combinatie met milieu en habitat),

·       gezinseconomie en lokale economie.

De stichting Jean-François Peterbroeck is een familiale stichting naar privaatrecht. Ze geniet de steun van enkele vrijwillige zaakvoerders. Het dagelijks bestuur is in handen van twee gedelegeerd bestuurders, die een beroep doen op competenties en expertise van buitenaf.

De Raad van Bestuur van de stichting is als volgt samengesteld :

Bestuurder-oprichters (benoemd voor onbeperkte duur) :

Peterbroeck-Dufrasne Françoise, voorzitster

Mairlot-Peterbroeck Véronique, gedelegeerd bestuurder voor dagelijks bestuur - luik “Jeugdontwikkeling”

Haelterman-Peterbroeck Virginie, gedelegeerd bestuurder voor dagelijks bestuur – luik “Autisme”

Bestuurders benoemd voor 6 jaar (hernieuwbare mandaten) :

  • Lerminiaux Guy
  • Mertens Fritz
  • Minne Pascal
  • Peterbroeck Michel

 

In juni 2014 sloot Florence Tellier zich aan bij het team van de stichting. Als medewerkster/projectbeheerder zal zij het team versterken, vooral bij de opvolging van de projecten van het luik “Jeugdontwikkeling”.

Het luik “Jeugdontwikkeling” doet vanaf de oprichting ook regelmatig een beroep op expertise- en consultancydiensten, vooral als het gaat om internationale ontwikkelingssamenwerking. De activiteiten van de ‘Ecole des 4 Vents’ staan onder leiding en beheer van professionele medewerkers, met speciale betrokkenheid op de problematiek van autisme.

De oprichting van de stichting in 2006 was het resultaat van een familiaal beraad over een specifieke problematiek. Tevens was het de officiële start van een sociale actie ten gunste van kinderen in België en wereldwijd. Een overzicht van de belangrijkste momenten in het bestaan van de stichting.

Datum

Gebeurtenissen

30 juni 2006

Oprichting van de Stichting Jean-François Peterbroeck, op initiatief van Jean en Françoise Peterbroeck

Februari 2007

Véronique Mairlot-Peterbroeck (VMP) neemt het voortouw in het humanitaire luik “Jeugdontwikkeling”

Virginie Haelterman-Peterbroeck neemt het voortouw in het luik “Autisme”

Jaar 2007

Structurering van de stichting en financiering van de eerste projecten in de Democratische Republiek Congo, Burundi, India, Vietnam, Brazilië en Madagaskar

Uitwerking van de algemene beleidsnota van de stichting

Oktober 2007

Eerste opvolgingsmissie in het kader van het luik Jeugdontwikkeling in Vietnam

Januari 2008

Onthulling van de eerste bouwfase van het REMA-ziekenhuis in Ruyigi, in aanwezigheid van Jean en Françoise Peterbroeck, Véronique Mairlot-Peterbroeck en François Mairlot (en tal van andere genodigden)

Opvolgingsmissie van projecten in de DRC (door dezelfde personen)

September 2008

Opening van de eerste klas (met 4 jongeren) van École des 4 Vents in een bungalow in Neder-Over-Heembeek

Eerstesteenlegging van de nieuwe school op dezelfde site

November 2008

Er wordt een logo ontworpen voor de stichting, naar een schilderij van Françoise Peterbroeck

September 2009

Eerste schooldag in het nieuwe gebouw van Ecole des 4 Vents (onthaal van 10 jongeren)

Februari 2010

Rondetafelgesprek over autisme op school, in aanwezigheid van Prins Filip en Prinses Mathilde

September 2010

Ecole des 4 Vents wordt een vestiging van het Institut Notre Dame de Joie. Erkenning door de Franse gemeenschap

27 mei 2011

Overlijden van Jean Peterbroeck, voorzitter en medeoprichter van de stichting

27 september 2011

Jaarlijkse Raad van Bestuur van de stichting: benoeming van Françoise Peterbroeck-Dufrasne tot voorzitster; benoeming van Véronique en Virginie Peterbroeck tot gedelegeerd bestuurders van de respectievelijke luiken “Jeugdontwikkeling” en “Autisme” (wijziging van de statuten, registratie in het Staatsblad)

Juni 2014

Florence Tellier sluit zich aan bij de stichting en wordt medewerkster / projectbeheerder

April 2016

Het algemene beleid van de stichting wordt bijgewerkt en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

April 2016

Marguerite Barankitse is de hoofdwinnares van de Aurora Prize for Awakening Humanity. De stichting deelt mee in de prijs.

Mei 2017

Laetitia Mairlot, John Mairlot en Eric Haelterman treden toe tot het bestuur van de stichting.

 

Regelmatig worden begeleidings-, opvolgings- en evaluatiebezoeken georganiseerd aan de verschillende projecten die door de stichting gesteund worden.