Partners

Kontact: Alain ENGLEBERT, Président du CA
Telefoon: +32-(0)495/586.807
Email: info@enavantlesenfants.be

En avant les enfants is een Belgische vzw die sinds 1998 actief is in de Democratische Republiek Congo. Het doel is om jongeren, die slachtoffer werden van de oorlog en zijn gevolgen in de streek van de Grote Meren, te helpen een leven op te bouwen. Jaarlijks krijgen enkele duizenden kinderen hulp dankzij drie projecten (INUKA, NGANGI en KILA SIKU).

Adresse in DRC

Inuka, 140 Avenue des Ecoles, quartier des volcans, Goma. 

Democratische Republiek Congo
2012 → Permanent
Steun binnen de gemeenschap aan de socio-economische re-integratie van jonge meisjes en hun broers en zussen in het oosten van de DRC
Kontact: Mme Kaloma BAMIRIYO
Telefoon: +243.81.478.82.00
Email: kaloma@live.be

ACADEC (Association Congolaise d’Appui au Développement Communautaire) is een Congolese organisatie die opgericht werd in 2009 en zich bezighoudt met de strijd tegen voedseltekorten, de bevordering van de toegang tot gezondheidszorgen en onderwijs. De vereniging werd opgericht op initiatief van Mevrouw Kaloma BAMIRIYO, een Congolese die in België woont. Zij leidt het project rechtstreeks door verschillende maanden per jaar in Congo door te brengen. Gedurende meer dan 40 jaar werkte ze als verpleegster in de ziekenhuizen Sint-Lucas en Sint-Michiel. Ze was erg begaan met de miserie in haar land, de DRC, en toen ze zestig werd, besliste ze om te investeren in een ontwikkelingsproject ten bate van de armste Congolezen.

Kaloma wordt omringd door een permanent team ter plaatse dat zich bezighoudt met het landbouwproject en dat hulp biedt aan families, weduwen, jonge werklozen en wezen. Het project wordt rechtstreeks gedragen door de dorpsbewoners die allen kunnen genieten van de verschillende activiteiten, landbouw, onderwijs of sanitair.

 In België wordt het project gesteund door het Centre Ste Thérèse, vertegenwoordigd door Dhr. en Mevr. Jacques van Ypersele de Strihou, ook actief in India en op de Filippijnen

Democratische Republiek Congo
2010 → 2013
Verbetering van de voedingssituatie van jonge kinderen

CatholicNear East Welfare Association - Pontifical Mission is een organisatie die verschillende sociale en humanitaire projecten in verschillende landen van het Midden-Oosten plant, uitvoert en beheert.

 

Jordanië
2011 → 2015
Onderwijssteun aan kinderen en adolescenten die gevlucht zijn en in armoede verkeren
Kontact: Sœur Antoinette Odisho
Telefoon: + 962(6)464.9240
Email: pmp@cyberia.jo

De Franciscaanse zusters houden zich bezig met de opvang van vluchtelingenfamilies. Ze zorgden op een niet-formele manier voor de opvoeding van ongeveer 200 kinderen bij hun thuis, totdat de Jordaanse overheid vanaf 2007 ermee akkoord ging om de vluchtelingenkinderen in de openbare scholen te integreren.

 

Jordanië
2011 → 2015
Onderwijssteun aan kinderen en adolescenten die gevlucht zijn en in armoede verkeren
Kontact: Mme Monica Pauer
Telefoon: 00-54-221-491.45.55
Email: comunicacion@emmanuel.org.ar

Fundación Emmanuel, pionier van het gastgezin in Argentinië, streeft ernaar om de plaatsing van kinderen in een instelling te vermijden. Haar missie steunt op 4 fundamentele pijlers:

1) versterking van familiebanden en interfamiliale banden door het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten;

2) begeleiding van families in moeilijkheden om te voorkomen dat ze uit elkaar gerukt worden;

3) opleiding en begeleiding van gastgezinnen;

4) opleiding in opvangmethodes voor verschillende psychosociale hulpverleners.

Deze verschillende activiteiten hebben tot doel de families opnieuw hun menselijke waardigheid te geven, waardoor ze zich kunnen herstellen.

Fundación Emmanuel heeft een Belgische afdeling die steunt op een groep vrijwilligers. Haar missie is de stichting en het verrichte sociale werk in Argentinië te promoten en fondsen te werven.

Argentinië
2010 → 2013
Promotie van de opvang van kansarme kinderen in gastgezinnen
Kontact: Mme Alessandra AULA, Secrétaire Générale
Telefoon: +33 1 53 35 01 00
Email: alessandra.aula@bice.org

Het Bureau International Catholique de l’Enfance (Katholiek Internationaal Bureau voor het Kind) is een internationaal netwerk van organisaties die zich inzetten voor de promotie en bescherming van de waardigheid en de rechten van kinderen. BICE/KIBK is aanwezig in 66 landen op 4 continenten. De vereniging heeft een adviserende stem bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) en bij de Raad van Europa. Bovendien onderhoudt het operationele betrekkingen met UNESCO.

Adresse in Belgïe

Chaussée de Wavre 205

1050 Brussel

Argentinië
2011 → 2016
Duurzame “integrale” onderwijsactiviteiten voor het volk waardoor kinderen, families en gemeenschappen zelf hun persoonlijke en maatschappelijke verandering in handen kunnen nemen
Kontact: M. Daniel TURIEL, Directeur d’ACTEC
Telefoon: + 32 (0)2 735 10 31
Email: brussels@actec-ong.org

De Belgische ngo ACTEC is sinds 1995 actief in Haïti; ze ondersteunt er de beroepsopleiding in het kader van de scholen “Mains ouvertes”, van de Salesiaanse school “La Saline” en van een centrum voor technisch onderwijs “Saint Joseph”.

Boeroendi
2008 → 2010
Bijdrage aan de financiering van de bouw en de uitrusting van de verpleegschool. Zo kan meer personeel opgeleid en tewerkgesteld worden in het REMA-ziekenhuis om het tekort aan aangepaste verzorging...
2019 → 2021
Integratie van kansarme Afro-Ecuadoriaanse jongeren en volwassenen via een kwaliteitsvolle opleiding
Haïti
2011 → 2018
Educatieve en technische opleidingscentra voor kinderen en jongeren uit zeer arme families, die het na de aardbeving in 2010 financieel, familiaal enz. nog moeilijker kregen
Haïti
2016
Vernieuwing van de beschadigde klaslokalen voor de 600 leerlingen van een school in Port-au-Prince.
Deze vzw werd eind jaren ’70 opgericht door twee Belgische onderwijzeressen in Haïti. Ze beheert vier scholen die vooral jonge Haïtianen opvangt die geen toegang hebben tot het openbaar onderwijs: arme kinderen waarvan de ouders de schoolkosten niet kunnen betalen, weeskinderen, kinderen met schoolse achterstand, …
 
Haïti
2011 → 2018
Educatieve en technische opleidingscentra voor kinderen en jongeren uit zeer arme families, die het na de aardbeving in 2010 financieel, familiaal enz. nog moeilijker kregen
Haïti
2016
Vernieuwing van de beschadigde klaslokalen voor de 600 leerlingen van een school in Port-au-Prince.

De Salesianen zijn sinds 1935 aanwezig in Haïti. Ze leggen zich toe op het algemeen vormend en beroepsonderwijs, op alfabetisering en op sociale promotie. Ongeveer 18.000 kinderen en jongeren komen elk jaar in aanmerking voor de kwalitatieve educatieve diensten van de Zusters FMA/DMH/ZDB.

 

Haïti
2011 → 2018
Educatieve en technische opleidingscentra voor kinderen en jongeren uit zeer arme families, die het na de aardbeving in 2010 financieel, familiaal enz. nog moeilijker kregen
Indië
2007
Opvang van plattelandskinderen die naar Bangalore zijn geëmigreerd; begeleiding bij de terugkeer van die kinderen naar hun oorspronkelijke omgeving.
Kontact: M. Richard Nijimbere, coordinateur adjoint de la coordinatrice, Marguerite Barankitse.
Telefoon: Fixe +257-22.40.60.12 + mobile +257-77.73.44.48
Email: mshalom@usan-bu.net

Maison Shalom is een Burundese vereniging zonder winstoogmerk, in 1993 opgericht door Marguerite Barankitse. Het doel is “het bouwen van een wereld waar het goed leven is”. De vereniging houdt zich vooral bezig met het omkaderen van het onderwijs en met de socioculturele en economische herintegratie van weeskinderen en andere kwetsbare kinderen. Daarnaast wil de vzw ook de gezondheid bevorderen, in het kader van een geïntegreerde ontwikkeling.

 

Adres
Maison Shalom Ruyigi
B.P. 2533 Bujumbura, BURUNDI

Boeroendi
2008 → 2010
Bijdrage aan de financiering van de bouw en de uitrusting van de verpleegschool. Zo kan meer personeel opgeleid en tewerkgesteld worden in het REMA-ziekenhuis om het tekort aan aangepaste verzorging...
Boeroendi
2006 → 2015
Realisatie en werking van een modelziekenhuis in Ruyigi, een kansarme provincie in het oosten van Burundi
Kontact: Mme Rubina MAZHAR (Présidente et fondatrice)
Telefoon: 00-91-986-6174665 
Email: rubina@safaindia.org

SAFA is een Indische organisatie die in 2006 werd opgericht op initiatief van een moslimvrouw die haar inspiratie vond in een progressieve islamitische visie. Ze verbleef 10 jaar in Saudi-Arabië en begon er actie te voeren voor Sri Lankaanse vrouwen die op een extreme manier werden uitgebuit als huismeid.

SAFA, een sociale onderneming die respect toont voor de plaatselijke cultuur, is ervan overtuigd dat de socio-economische ontwikkeling van de vrouw begint bij het onderwijs en in het genereren van eigen inkomsten (bron van zelfstandigheid). Daarom koos de vereniging ervoor ongeletterde vrouwen uit de stad te helpen door hen een duurzame bron van bestaansmiddelen te bieden en hen te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Het merendeel van de leden van de Raad van Bestuur bestaat uit intellectuele vrouwen (universitair niveau).

Safa geniet zowel nationale (zie bijvoorbeeld de Sadguru Gnanananda prijs voor maatschappelijke ondernemingszin en samenhorigheid die voorzitster Rubina Mazhar in 2010 in ontvangst mocht nemen in Chennai) als internationale erkenning. De organisatie krijgt zeer beperkte schenkingen in India; de stichting Jean-François Peterbroeck is de enige buitenlandse geldschieter voor de periode 2010-2012.

Slogan

Empower a girl is empower a family.

Indië
2010 → 2019
Scholing van jonge meisjes en sensibilisering van kinderen voor hun gezondheid, het milieu en hun fundamentele rechten, in de sloppenwijken van Haiderabad

De Congregatie van de Zusters van de koningin van de apostelen (SRA) werd in de 19de eeuw opgericht door een Oostenrijkse Jezuïetenpater. Zijn roeping was “gaan waar niemand naartoe wil”. De hoofdzetel bevindt zich in Wenen. Deze congregatie telt momenteel ongeveer 850 religieuzen, waarvan 700 Indisch zijn of in India werken.

Indië
2007 → 2019
Onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren die “kasteloos”, wees of fysiek gehandicapt zijn
Oeganda
2010
Bijdrage aan aankoop van een perceel grond en aan de oprichting van een school in de sloppenwijk van Soweto (Jinja).
Kontact: Johanna Vandamme
Telefoon: +32 2 503 11 54
Email: etm.kdw.brussels@skynet.be

Kinderen Derde Wereld (KDW) is een nationale ontwikkelingsorganisatie zonder politieke, religieuze of gouvernementele binding, met het kind als middelpunt.

 

Indië
2007
Opvang van plattelandskinderen die naar Bangalore zijn geëmigreerd; begeleiding bij de terugkeer van die kinderen naar hun oorspronkelijke omgeving.
Indië
2016 → 2019
Steun voor kinderonderwijs
Indië
2018 → 2019
Zorg, begeleiding, bescherming en opleiding van meisjes die als dienstmeisje werken
Indië
2007 → 2019
Onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren die “kasteloos”, wees of fysiek gehandicapt zijn
Mexico
2012
Het gaat in feite om financiële bijdrages waardoor de gezinnen hun huis (dakwerk) opnieuw kunnen “renoveren”.
Democratische Republiek Congo
2012 → Permanent
Steun binnen de gemeenschap aan de socio-economische re-integratie van jonge meisjes en hun broers en zussen in het oosten van de DRC
Kontact: M. Clément Nzungu Mavinga (Directeur)
Telefoon: 00-243-99.99.888.21
Email: berps_kangu@yahoo.fr

Het Centrum voor de bevordering van de gezondheid (CPS/CBG) ligt in de streek van Neder-Congo, in het uiterste westen van het land. Het gaat om een Congolese ngo die op 7 september 1966 werd opgericht op initiatief van dokter Jacques Courtejoie, voormalig expert bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève. Het centrum wordt geleid door een team van drie personen. De directeur, Clément Nzungu Mavinga, is assistent volksgezondheid. Dokter Courtejoie is actief als technisch adviseur. Het CPS/CBG kan talrijke belangrijke referenties voorleggen. De werkzaamheden zijn ruim verspreid en bekend in heel Congo (en daarbuiten).

Contacten 

Centre pour la Promotion de la Santé, BP 1800 Kangu-Mayumbe (BC), République Démocratique du Congo.

Directeur : M. Clément Nzungu Mavinga

Directeur adjoint : M. Roger Mabiala Zimuangu

Conseiller technique : Dr Jacques Courtejoie

Democratische Republiek Congo
2012 → 2014
Oprichting van medische bibliotheken
Kontact: Kathleen KLEINERMANN
Telefoon: +32 (0)2 269.00.59
Email: kathleen.kleinermann@gmail.com
België
2008 → Permanent
Secundaire onderwijsinstelling voor jonge autisten
België
2011
Minderjarige vreemdelingen begeleiden naar autonomie
Brazilië
2007 → 2008
Opvang, opvoeding, opleiding en socio-economische integratie van jonge meisjes van wie de ouders door het gerecht uit de ouderlijke macht ontzet zijn
Madagascar
2007 → 2008
Verbetering van de sociale situatie van jonge gehandicapte meisjes
Mali
2008 → 2010
Verbetering van de onderwijsomstandigheden in een klein dorp in het oerwoud
Mali
2010
Medische, psychologische en socio-educatieve opvang van straatkinderen in Bamako
Mali
2010
Medische, psychologische en socio-educatieve opvang van straatkinderen in Bamako
Mexico
2012
Het gaat in feite om financiële bijdrages waardoor de gezinnen hun huis (dakwerk) opnieuw kunnen “renoveren”.
Vietnam
2007 → 2012
Steun aan onderwijs, familiale economie en kleine infrastructuren ten voordele van zeer arme gezinnen
Kontact: Jean-Paul CHABALLE
Telefoon: 02/2276680
Email: info@vivre-ensemble.be
België
2014 → 2018
Acties ten voordele van kansarme kinderen en/of kinderen in nood in België
Kontact: Katrien HERTOG
Telefoon: 0044 740 5638795
Email: katrien.hertog@iahv.org.uk
Jordanië
2017 → 2019
Preventie en beperking van geweld in het leven van kinderen die zijn getroffen door de oorlog in Jordanië en Libanon
Kontact: Adélie de Gerlache
Telefoon: +32 483/49.75.40
Email: equinox@musicchapel.org
België
2017 → 2019
Een koor voor de autistische jongeren van de school “Les Fantastiques”
Kontact: Richard NIJIMBERE _ Directeur Exécutif
Telefoon: +250 787807502
Email: richardn@maisonshalom.org
Kontact: Père Mario PEREZ
Telefoon: +243 994460730
Email: perezdmario@yahoo.fr
Democratische Republiek Congo
2016 → 2018
Voeding, gezondheidszorg en bescherming voor kwetsbare kinderen
Kontact: Dario MERLO,
Telefoon: +243 0990 383 001
Email: secretariat@kisdrc.net
Democratische Republiek Congo
2017 → 2019
Een uitstekende school in Noord-Kivu
Kontact: Sybille du Parc Locmaria, Fondatrice
Telefoon: +32 (0) 474 96 15 02
Email: abantuzambia@gmail.com
2015
Revalidatiecentrum voor kinderen die zijn getroffen door een hersenverlamming
Kontact: Emilie Piedboeuf-Boen
Email: emiliepiedboeuf@hotmail.com
2015 → 2018
Onderwijs, revalidatie, opleiding en orthopedisch materiaal voor CP-patiënten
Kontact: Christine MEERT, Fondatrice
Telefoon: +574 580 3939
Email: info@corporacionproyectarte.org
2017 → 2019
Psychosociale begeleiding en vredeseducatie aan de hand van theater
Kontact: Sofie FOETS
Telefoon: +32 (0)2 7810032
Email: sofie@toekomstatelierdelavenir.com
België
2017 → 2020
Psychosociale begeleiding en vredeseducatie aan de hand van theater
Kontact: Laurence Vandenborre
Telefoon: +41 2290 0098 5
Email: welcome@redpencil.org
België
2017 → 2019
Programma van creatieve therapie in opvangcentra voor asielzoekers in België
2018
Een ‘train the trainer’-programma ontwikkelen voor The Red Pencil International
Kontact: Renee Joan Furtado
Telefoon: 00- 91-944-8321709
Email: muktha02@yahoo.co.in
Indië
2016 → 2019
Steun voor kinderonderwijs
Kontact: Chris Van Lysebetten, Coordinateur général
Telefoon: +32 9 234 2349
Email: info@habbekrats.be
België
2012 → 2018
Onthaal en begeleiding van randjongeren in Brussel / België
Kontact: Père Marwan Mouawad
Email: marmouawad@hotmail.com
2015 → 2019
Bijstand voor Irakese vluchtelingenkinderen in Libanon
Kontact: Sr Hiam
Email: srhiam@hotmail.com
2015 → 2019
Bijstand voor Irakese vluchtelingenkinderen in Libanon
Kontact: Sr Samira Alwan
Email: alwan_samira@yahoo.fr
2015 → 2019
Bijstand voor Irakese vluchtelingenkinderen in Libanon
Kontact: Marie-Laure JONET, Fondatrice
Telefoon: +32 (0)2 880 50 69
Email: info@diversicom.be
België
2014 → 2019
Making disability work Begeleiding en advies om de tewerkstelling van personen met een beperking te vergemakkelijken
Kontact: Luc Nguyen, Chargé au développement
Telefoon: +32 (0)2 650.22.94.
Email: fondation@ulb.ac.be
België
2016 → 2019
Project Autism in Context: Theory and Experiment Ontdekken wat taal verhindert in autisme. Die kennis omzetten in vroegtijdige interventietechnieken
Kontact: Louma ALBIK, Présidente
Telefoon: +32 (0)2 377 89 08
Email: loumaalbik@sboverseas.org
2015 → 2018
Bijscholingsprogramma voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon
Kontact: Ani MNATSAKANYAN
Email: A.Mnatsakanyan@idea.am
Democratische Republiek Congo
2012 → Permanent
Steun binnen de gemeenschap aan de socio-economische re-integratie van jonge meisjes en hun broers en zussen in het oosten van de DRC
Kontact: Alou KEITA
Telefoon: +223 21 52 22 73
Email: camide@orangemali.net
Kontact: Dominique LESAFFRE, Directeur Général
Telefoon: +33 (0)1 40 46 70 00
Democratische Republiek Congo
2012 → Permanent
Steun binnen de gemeenschap aan de socio-economische re-integratie van jonge meisjes en hun broers en zussen in het oosten van de DRC
Kontact: Laurenzo ARKE
Email: laurenzo.arke@menssana-ngo.com
2017 → 2019
Verbetering van de geestelijke gezondheid van vluchtelingen met PTSS
Kontact: Philippe De Villé
Email: philippe.deville@uclouvain.be
Democratische Republiek Congo
2019
Een school voor slechthorende kinderen op het eiland Idjwi
Kontact: Marc-henri WAJNBERG et Catherine BOES
Telefoon: +32 2 381 28 31
Email: wajnbrosse@wajnbrosse.com
Democratische Republiek Congo
2019 → 2020
Crossmediaal project over de rechten van het kind
Kontact: David Shoemaker, Senior Technical Advisor
Telefoon: +855 34 900 108
Email: info@mloptapang.org
2018 → 2019
Werken met kinderen, jongeren, hun gezinnen en hun gemeenschappen
2018 → 2019
Werken met kinderen, jongeren, hun gezinnen en hun gemeenschappen
Kontact: Sr Nisha Mathew
Telefoon: +91 80 25743464
Email: kdwwtbangalore@gmail.com
Indië
2018 → 2019
Zorg, begeleiding, bescherming en opleiding van meisjes die als dienstmeisje werken