Documentatie

Vind hier artikelen, rapporten, boeken, referentiedocumenten ... met betrekking tot de activiteiten van de Stichting

Het jaarverslag 2015 van de FJFP werd op 26 april 2016 voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
Het jaarverslag 2015 van de FJFP werd op 3 mei 2017 aan de Raad van Bestuur gepresenteerd.

Realisatie van de vereniging La Ruelle, dit lexicon is gecomponeerd door jongeren van verschillende afkomst aan wie de vereniging de mogelijkheid bood van een speels en positief bewustzijn van stereotiepe denkwijzen.

"We hebben bijgedragen aan het verbreden van de grenzen van hun conceptueel universum door na te denken over de betekenis van woorden en uitdrukkingen in een context van discussies en ontmoetingen, om hen te helpen hun vermogen tot verbeelding en creativiteit te vergroten. We begeleidden hen om te leren omgaan met verschillende hulpmiddelen en nieuwe creatieve expressietechnieken te ontdekken. "

Handboek Kapitalisatie van het initiatief "Gezonde en gelukkige kinderen: populaire educatiecentra", uitgevoerd met de steun van BICE in Puerto Piray (Argentinië), dit document heeft als doel zich rond de gekozen methodiek te verspreiden.

Elk jaar, tijdens de zomermaanden, organiseert La Ruelle creatieve expressie workshops voor kinderen en volwassenen in het Liedekerke park.

In 2015 was de reflectie gericht op culturele en identiteitsdifferentiatie, gericht op interculturaliteit en samenleven.

Dit kleine boekje is het resultaat.