Maison Shalom – REMA ziekenhuis

Realisatie en werking van een modelziekenhuis in Ruyigi, een kansarme provincie in het oosten van Burundi

htg

Getuigenissen

Getuigenis van Dr Thierry MAKO, directeur van het Rema-ziekenhuis

“Dankzij de steun van de Stichting Jean-François Peterbroeck heeft de aanwezigheid van het Rema-ziekenhuis, in een regio die voorheen niet kon rekenen op gezondheidszorg, de levenskwaliteit van de bevolking in het Oosten ronduit verbeterd”.

“In minder dan 4 jaar is het REMA-ziekenhuis uitgegroeid tot een regionaal referentiepunt. De overplaatsingen vanuit andere ziekenhuizen uit de regio zijn daar het bewijs van. Die reputatie heeft het te danken aan de materiële en technische steun, en aan de veelzijdige opleidingen die dokters en verpleegkundigen konden genieten”.

“Vandaag is het REMA-ziekenhuis één van de best werkende ziekenhuizen van Burundi”.

Getuigenis van Aïsha, seropositieve moeder, patiënte van het Rema-ziekenhuis

Op 24 april 2006 zette de seropositieve Aïsha de tweeling Ada en Aïda op de wereld. Ze vertelt hier hoe dankbaar ze Maison Shalom is voor de huidige toestand van haar twee gezonde dochtertjes.

“Het programma Preventie van HIV-overdracht van moeder op kind (PMTCT) stond nog in zijn kinderschoenen. De theorie over het op de wereld zetten van een onbesmet kind vond ik maar utopisch. En zeker voor mij, zwanger van een tweeling, was het absoluut niet te vatten. Op de mooie ochtend van 24 april 2006 adviseerde de dokter mij om me voor te bereiden voor de operatiekamer omdat hij een keizersnede wou toepassen. In die tijd werd een keizersnede aangemoedigd om het kindje bij de geboorte te beschermen. Toen ik opnieuw bij bewustzijn was, nodigde de dokter mijn schoonmoeder en mijn man uit. Hij legde hen uit dat ik absoluut geen borstvoeding mocht geven aan mijn kinderen, maar dat ik hen uit voorzorg flessenmelk moest geven. Wij waren bang dat we niet de middelen hadden om die melk aan te kopen maar hij zei dat Maison Shalom ons daarbij kon helpen.

Getuigenis van Goreth, mama van een drieling, patiënte van Rema-ziekenhuis

“Toen ik vernam dat ik zwanger was van een drieling, werd ik bijna gek. Iedereen was sprakeloos toen ze me zagen. Eerst dacht ik dat het mijn dood betekende, want ik was van mening dat ik niet in staat was om drie kinderen op de wereld te zetten. Dankzij Gods voorzienigheid en de bekwame personeelsleden van het REMA-ziekenhuis kreeg ik de kans om het leven te schenken aan drie gezonde kinderen. De vraag was natuurlijk hoe ik hen moest voeden met het lage gezinsinkomen. Het is voor mij een unieke kans om te zeggen hoe tevreden ik ben over het ziekenhuiscomplex REMA. Ik denk dat mijn kinderen en ik de enigen zijn die zoveel baat hebben gehad bij Maison Shalom sinds het bestaat. Mijn kinderen zijn gezond en mooi. Mijn wanhoop is nu mijn hoop geworden.”

Actualité

KIGALI (Rwanda) _ Célébration du 25ème anniversaire de Maison Shalom

Kindermodeshow, styling, biologische tuinen met permacultuur, het Centre Elite met een goed gevulde bibliotheek, een opleidingscentrum voor vreemde talen, websiteontwerpers en kleermakers. Dat alles omgeven door tuinen, fruitbomen, moestuinen, kleine woningen die op het terrein door de vluchtelingen zelf werden gebouwd, en kleine parken die recent werden aangeplant.

Dit zijn enkele van de activiteiten die je ziet in het Mahama vluchtelingenkamp in Rwanda, waar meer dan 60.000 Burundese vluchtelingen wonen en werken. Het is een van de vele plaatsen waar Maison Shalom actief is, een ngo die 25 jaar geleden door Maggy Batankitse werd opgericht en een vernieuwende aanpak hanteert voor humanitaire problemen.

Mahama is meer dan een vluchtelingenkamp zoals we ze kennen van tv en sociale media, het is een centrum van kansen waar burgers van alle sociale klassen die voor de Burundese dictatuur op de vlucht sloegen, worden geholpen om opnieuw een waardig leven op te bouwen.

Een interventiefilosofie die de degraderende vluchtelingenstatus van mensen die in een kamp worden 'geparkeerd' overstijgt en die de basis legt voor het herstel van waardigheid en zelfrespect van individuen en gezinnen. Dit project is volop aan de gang en wil als model dienen voor de transformatie van vluchtelingenkampen overal ter wereld.

In de Rwandese hoofdstad Kigali ontmoetten meer dan 200 personen die de projecten van Maggy Barankitse over de hele wereld steunen, de mensen van de Burundese diaspora en vertegenwoordigers van het Rwandese middenveld en de Rwandese overheid die een lovenswaardig opvangbeleid voeren in samenwerking met internationale instellingen (UNHCR, UNICEF en vele anderen).

Humanitaire hulpverleners, weldoeners, ondernemers, academici en gewone burgers die bij hen thuis de meest kwetsbaren opvangen, kwamen bijeen om de 25ste verjaardag van Shalom House te vieren en Maggy Barankitse te bedanken. Een buitengewone vrouw die de strijd aanbond met de vele humanitaire tragedies die het Grote Merengebied teisterden, van de verwoestende burgeroorlog in Burundi in 1993 tot de gedwongen ballingschap van de afgelopen jaren.

Autres projets